5 najważniejszych rzeczy dla zawodników sportów walki

Jeśli chcesz rozpocząć rywalizację w sportach walki, ucieszy cię wiadomość, że istnieje wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić swoje wyniki i zwiększyć szanse na sukces. Istnieje pięć obszarów, na których możesz się skupić, aby pomóc Ci uzyskać jak najwięcej ze swojego treningu. Obejmują one twoją dietę, nawyki treningowe, umiejętności konkurencji, zdolność do adaptacji i zmiany oraz przygotowanie psychiczne.

Znaleziska

Sporty walki to forma rywalizacji, która różni się w zależności od dyscypliny i poziomu zawodów. Często obejmują przerywaną aktywność o wysokiej intensywności i mogą trwać dłużej niż 30 minut. Ponadto, sprzęt i zasady mogą wpływać na koszt energetyczny zawodów w sportach walki. Ważne jest, aby określić, jakie czynniki są związane z sukcesem konkurencyjnym w każdym sporcie.

Zdolność do wykonywania powtarzalnych sprintów na ergometrze, znana jako wysiłek powtórzeniowy, jest powszechnym testem stosowanym w terenie. Naukowcy stwierdzili, że specyficzny dla sportu trening aerobowy znacząco wpływa na tętno i progi wentylacyjne sportowców. Badania te są istotne dla opracowania wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie testowania wytrzymałości w sportach walki.

Podobnie, testy w stylu symulacyjnym zostały wykorzystane do pomiaru zmęczenia wywołanego przez różne ćwiczenia specyficzne dla sportu. Testy te są zwykle zaprojektowane do pomiaru maksymalnej pojemności tlenowej, złożonej cechy, która nie ma prostego związku z danym poziomem sportu wyczynowego. Testy te mogą mieć jednak ograniczenia, takie jak powtarzalność wykonania testu lub precyzja progów tlenowych i mleczanowych in situ.

Pomimo potencjalnych korzyści, pojedynczy test nie jest wystarczający do oceny wytrzymałości w sporcie wyczynowym. Zamiast tego, kombinacja testów zapewnia kompleksowy obraz możliwości wytrzymałościowych sportowca.

Badanie cech fizycznych zawodników sportów walki wykazało, że wiek, waga i wzrost zawodnika nie odgrywają znaczącej roli w wyniku walki. Jednak zmienne te są związane z innymi ważnymi cechami, takimi jak wytrzymałość.

Inne cechy fizyczne, które zostały skorelowane z sukcesem w zawodach to siła, zwinność i moc. Identyfikacja tych zmiennych może pomóc w opracowaniu programu treningowego. Ponadto, zrozumienie tych atrybutów może pomóc w opracowaniu taktycznego planowania na zawody.

Wreszcie, badania badały historię rywalizacji i nawyki zawodników sportów walki. Niektóre z najczęstszych pytań obejmowały średnią częstotliwość sesji walki w tygodniu, BMI i wagę. Większość sportowców rozpoczęła treningi w podobnym wieku, ale wiek nie jest bezpośrednim predyktorem sukcesu w rywalizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki tego badania dostarczają cennych informacji na temat trajektorii rywalizacji zawodników sportów walki. Wyniki badania powinny być w stanie wspomóc rozwój polityki i wytycznych w celu zwiększenia dobrobytu wszystkich uczestników.

Nawyki treningowe

Sporty walki obejmują szeroki wachlarz dyscyplin, które sięgają od boksu po BJJ. Sportowcy muszą spełniać pewne kryteria, aby móc uczestniczyć w sportach walki. Są to: minimalny wiek 18 lat, rekord zawodniczy w sportach walki i członkostwo w organizacjach sportów walki. Podczas gdy istnieją podobieństwa między różnymi dyscyplinami, różnice można znaleźć w zwyczajach treningowych, częstości występowania urazów i poziomie konkurencji.

Badanie badające zwyczaje treningowe zawodników sportów walki wykazało, że zawodnicy MMA mają więcej sesji walk w tygodniu niż zawodnicy innych dyscyplin. Jednak mają również więcej ćwiczeń plyometrycznych, ćwiczeń sercowo-naczyniowych i podnoszenia ciężarów. W połączeniu z ich zaangażowaniem w trening, może to oznaczać, że zawodnicy MMA mają umiejętności, aby trenować więcej niż inni sportowcy.

W innych badaniach sprawdzono wiek zawodników sportów walki. Średnia wieku uczestników była podobna we wszystkich sportach, ale niektórzy byli młodsi od innych. Co ciekawe, sukcesy w zawodach młodzieżowych przewidują przyszłe sukcesy w zawodach seniorskich w zapasach. Sugeruje to, że wiek jest istotną zmienną w długoterminowym zdrowiu sportowców.

W badaniu stwierdzono, że najbardziej efektywnym planem treningowym jest skupienie się na poprawie konkretnych umiejętności, a nie na ogólnym programie siłowo-kondycyjnym. Może to prowadzić do lepszych wyników w zawodach, ponieważ rozwijanie umiejętności w konkretnym sporcie walki jest bardziej prawdopodobne, aby zwiększyć wydajność niż budowanie ogólnej siły i kondycji.

Sporty walki są popularne na całym świecie. W 2016 roku 20 złotych medali przyznanych na Olimpiadzie zostało zdobytych w sportach walki. Ważne jest, aby zrozumieć, jak ci sportowcy trenują, aby opracować lepsze strategie komunikacji z zawodnikami i organami regulacyjnymi.

Kilka badań zbadało wpływ snu na sporty walki. Sen jest ważny, ponieważ pozwala organizmowi odzyskać siły po zmęczeniu. Sen regenerujący może również pomóc sportowcom sportów walki w poprawie czasu reakcji i wydajności.

Innym godnym uwagi aspektem snu jest fakt, że jest to odwracalny stan zachowania. Dobry sen jest ważny dla sportowców rywalizujących w sportach walki, a unikanie kofeiny i alkoholu przed snem jest świetnym sposobem na zapewnienie im dobrego wypoczynku w nocy.

Wyniki rywalizacji

Wyniki rywalizacji zawodników sportów walki są zróżnicowane, od krótkich walk do wielu rund, w zależności od rodzaju sportu walki. Podczas gdy pojedynczy test nie może ocenić wszystkich tych czynników, kombinacja testów daje pełny obraz wytrzymałości sportowca.

Badania w tym obszarze są wciąż na wczesnym etapie, a brak ostatecznych wyników utrudnia sportowcom i trenerom optymalizację strategii treningowych i zawodniczych. Najlepszym podejściem jest ocena cech sukcesu zawodniczego każdej osoby, w tym jej profili fizycznych, psychologicznych i żywieniowych. Oprócz tych cech, lepsze zrozumienie kwestii, które mogą wpływać na sukces zawodniczy, pozwoli trenerom i organizatorom opracować skuteczniejsze strategie komunikacyjne i treningowe.

Ponieważ sporty walki zyskały na popularności na całym świecie, naukowcy zbadali możliwości fizyczne zawodników w wielu różnych dyscyplinach. W badaniach zwrócono uwagę na wiek, wagę i płeć. Jednakże, wciąż jest wiele do nauczenia się o sportach walki i fizjologicznych wymaganiach różnych zawodów.

Na przykład, podczas gdy pojedyncza runda walki może trwać do dziesięciu minut, sportowiec może wytrzymać do trzech godzin przerywanej aktywności o wysokiej intensywności. Podobnie, różne zestawy zasad i przepisów dotyczących leków zwiększających wydajność mogą wpływać na wydajność zawodnika.

Chociaż badania dotyczące wyników rywalizacji są solidne, nie osiągnięto bardziej rozstrzygających wyników. W związku z tym, przyszłe badania powinny skupić się na wpływie różnych zmiennych na sukcesy w rywalizacji, a także na wpływie wieku na długoterminowe samopoczucie.

W tym badaniu wykorzystano pogłębiony kwestionariusz do oceny nawyków treningowych i zawodniczych zawodników sportów walki. Oceniono również związek pomiędzy reakcjami hormonalnymi a rywalizacją. Sporty walki są wymagające fizycznie i często wymagają wielokrotnego wykonywania jednej techniki. Metody te są trudne do odtworzenia w kontrolowanych warunkach.

W badaniu stwierdzono, że średni wiek uczestników był podobny na różnych poziomach rywalizacji. Niemniej jednak, istniała znacząca różnica między młodszymi i starszymi sportowcami. Konkretnie, młodsi sportowcy mieli niewielki spadek poziomu T po walce.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie dostarczyło dokładnego obrazu zawodników sportów walki i ich wyników w rywalizacji. Informacje zawarte w tym badaniu mogą pomóc trenerom, organizatorom i regulatorom określić, jak planować i trenować sporty walki.

Ograniczenia badania

Często autorzy nie opisują ograniczeń w swoich pracach badawczych. Robią to z kilku powodów. Po pierwsze, mogą nie rozumieć w pełni konsekwencji ograniczeń badania. Innym powodem jest to, że mogą uważać, iż podanie ograniczeń zmniejszyłoby ważność ich pracy.

Chociaż wspominanie o ograniczeniach w pracy badawczej może być trudne, ważne jest, aby to robić. Ograniczenia mogą ujawnić ważne obszary badań, które nie zostały uwzględnione. Ujawniając te niedociągnięcia, autorzy mogą pokazać, że przyjęli krytyczne podejście do problemu i są świadomi opublikowanej literatury. Może to również służyć jako okazja do omówienia potrzeby przyszłych badań.

Istotne jest, aby podać ograniczenia w sposób jasny i zwięzły. Ponadto, dobrą praktyką jest pisanie sekcji ograniczeń na końcu projektu. Dzięki temu badacze będą mieli więcej czasu na zbadanie kolejnych kwestii, które mogą usprawnić ich badania.

Ograniczenia mogą być związane z wieloma czynnikami, w tym z metodologią, czasem i zasobami badania. Ponadto mogą one wpływać na ogólne wnioski i wyniki. Czynniki te muszą być wyjaśnione w części dyskusyjnej pracy badawczej.

Ograniczenia są nie tylko istotne dla tematu badania, ale są również ważne dla ważności badania. Mogą one pomóc czytelnikom odróżnić obecne badania od istniejącej literatury. Ponadto, mogą również pomóc czytelnikowi ocenić wielkość ustaleń. Ważne jest jednak, aby unikać przedstawiania ograniczeń, które mogłyby wprowadzić czytelnika w błąd.

Ograniczenia są częścią każdego projektu badawczego. Dlatego należy je dokładnie omówić. Aby to zrobić, autor musi zidentyfikować ograniczenia i wyjaśnić ich wpływ. Następnie musi również ocenić, jak ten wpływ został osiągnięty. Wreszcie, musi wyjaśnić alternatywy dla przezwyciężenia tych ograniczeń.

Najlepszym sposobem zapewnienia, że ograniczenia są odpowiednio opisane, jest przestrzeganie zalecanej polityki instytucji akademickich. W szczególności, autorzy powinni zidentyfikować ograniczenia, które są najważniejsze i zająć się nimi szczegółowo.

Photo of author

Artur